Phone: + 387 36 318 067 ›

Prevod i tumačenje

Nudimo kompletan prevod s engleskog jezika kao i usluge lekture. Radimo prevode s bilo kojeg od jezika u upotrebi u Bosni i Hercegovini na engleski jezik, i obratno. 

Prilikom prevođenja pisanih tekstova na engleski jezik, svaki dokument je prvo preveden od strane izvornog govornika jednog od službenih jezika u BiH, a zatim čitav tekst lekturiše izvorni govornik engleskog jezika kako bi dokument bio vjerodostojan. Garantujemo potpunu tajnost u pogledu informacija koje se nalaze u dokumentima. Primjeri dokumentacije mogu biti:

  • Ugovori i sporazumi
  • Stručni i tehnički tekstovi
  • Medicinska dokumentacija
  • Tenderi i ponude
  • Pravna dokumentacija
  • Web-stranice

Pisani prevod potvrđen je našim The English Institute poslovnim pečatom, ili pečatom sudskog tumača po zahtjevu.

Osim pismenog, u ponudi imamo i mogućnost usmenog prevoda na seminarima i konferencijama.

Pogledajte naša videa

Linkovi

facebook youtube