Phone: + 387 36 318 067 ›

Sve naše kurseve su osmislili i nadziru izvorni govornici engleskog jezika s bogatim iskustvom.

Škola vođena od strane izvornih govornika engleskog jezika osigurava potpuno prirodno korištenje jezika u učionici od samog početka.  

Nastava se prvenstveno održava na engleskom jeziku, po potrebi koristeći tzv. "metodu imerzije“ što znači da se upotrebljava dva ili više jezika pri učenju. Iako su svi naši nastavnici izvorni govornici engleskog jezika, oni govore i lokalni jezik - nastava se održava na engleskom jeziku uz povremenu upotrebu jednog od službenih jezika u BiH samo ako je to neophodno.

Odrasli i djeca koji kod nas pohađaju nastavu podstiču se da komuniciraju na engleskom sa svojim nastavnikom, te jedni s drugima što je više moguće. Ovaj pristup od početka potiče komunikaciju i prevladava prepreke koje mnogi imaju pri komunikaciji na engleskom jeziku. 

Pogledajte naša videa

Linkovi

facebook youtube